Kft. végelszámolása

Végelszámolás menete, határidők! Az elhatározástól a cégjegyzékből való törlésig

 

Bt., Kkt. végelszámolása

Az egyszerűsített végelszámolás legfontosabb szabályai, az eljárási határidők és feladatok. 

Végelszámoló feladata

Milyen jogai és kötelezettségei vannak a végelszámolónak az eljárás során?!


Végelszámolás menete

A végelszámolási eljárás menete

A végelszámolás megindításáról a legfőbb szerv dönt.
Közkereseti és betéti társaság esetében valamennyi tag egyhangú szavazatával, korlátolt felelősségű társaság esetén a taggyűlés legalább háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
A tagoknak meg kell határozni a végelszámolás kezdő időpontját, amely nem lehet korábbi mint a határozat meghozatalának napja Ctv.97. § (2) bekezdés.

Meg kell választani a végelszámolót, aki lehet a társaság korábbi vezető tisztségviselője, de megválasztható bármely természetes személy illetve jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság is.

A végelszámoló feladata, hogy a végelszámolás bejegyzése érdekében jogi képviselő közreműködésével a cég székhelye szerint illetékes cégbíróságon, 15 napon belül változásbejegyzési kérelmet nyújtson be és erről az adóhatóságot is értesítse. Art. 23. § (2) bekezdés.

Tegye fel kérdését! A Dr. Székely Ügyvédi Iroda válaszol!


A cégbíróság a kérelemről 15 munkanap alatt dönt.

A cégbíróság a végelszámolás bejegyzésével egyidejűleg a Cégközlönyben közzéteszi a hitelezőknek szóló azon felhívást, hogy követeléseiket a közzétételtől számított negyven napon belül a végelszámolónak jelentsék be.
A cégbíróság a végelszámolás bejegyzéséről elektronikus úton haladéktalanul értesíti az állami adóhatóságot 

A végelszámolónak a korábbi tisztségviselő által készített tevékenységet lezáró mérleg adataiból végelszámolási nyitómérleget kell készítenie.
A hitelezői bejelentések figyelembevételével legkésőbb 75 napon belül korrigált végelszámolási nyitómérleget kell készíteni, és azt a legfőbb szervnek bemutatni.
Ha a cég vagyona nem elég a hitelezők követelésének kielégítésére a tagok vagy a hiányzó összeget 30 napon belül a cég rendelkezésére bocsátják, vagy  ennek hiányában a végelszámoló köteles a felszámolási eljárás lefolytatására irányuló kérelmet benyújtani a bírósághoz, a legfőbb szerv egyidejű értesítése mellett.

A végelszámolás nem fejezhető be amíg a társasággal szemben hatósági, bírósági eljárás van folyamatban, mindaddig amíg az be nem fejeződik, illetve olyan tartozás esetén amelyről a vagyonfelosztási határozatban nem rendelkeztek.

A végelszámolási záróbevallást a végelszámolónak a végelszámolást lezáró beszámoló elkészítésétől számított 45 napon belül kell az adóhatósághoz benyújtani.

A végelszámolás befejezésekor a végelszámoló a legfőbb szerv elé terjeszti jóváhagyás végett az adóbevallást, számviteli beszámolót, vagyonfelosztást, zárójelentést. Gt. 111. §
 
A legfőbb szervnek határoznia kell ezen okiratok jóváhagyásáról a végelszámoló díjáról, költségeiről, az iratanyag őrzésérő, selejtezéséről, történeti értékű iratok levéltárnak történő átadásáról.

A társaságnak a végelszámolást 3 év alatt kell befejeznie, aminek elmulasztása esetén a cégbíróság a kényszer-végelszámolását rendeli el.

A társaság mindaddig, amíg a cégbírósághoz a cég törlése iránti kérelmet nem nyújtja be, elhatározhatja a végelszámolás megszüntetését és rendelkezhet a cég további működéséről.

A cég törlése iránti kérelmet a végelszámoló jogi képviselő útján köteles a cégbírósághoz benyújtani.
A kérelemhez a következő  iratokat kell mellékelni:

  • a legfőbb szervnek a végelszámolás befejezésével kapcsolatos határozatait,
  • az elfogadott zárójelentést, az utolsó üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolót, a vagyonfelosztási határozatot,
  • a végelszámoló nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a cég a tartozásait kiegyenlítette,
  • az állami adóhatóság és vámhatóság nyilatkozatát arról, hogy a cégnek adótartozása nincs, és adóhatósági eljárás nincs folyamatban


A cégbírósági eljárás illetékmentes és a cég törlését tartalmazó végzés közzétételéért költségtérítést nem kell fizetnie.

A cég a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.

 

 Személyes konzultációért kattintson ide!

Megjelenések

Kapcsolat

CÉGMANAGER KFT.

Iroda: 1036 Budapest, Evező utca 6.
Telefon/ fax: +36 1 201 5397
Mobil: +36 20 806 1606
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Jog-Blog