Kft. végelszámolása

Végelszámolás menete, határidők! Az elhatározástól a cégjegyzékből való törlésig

 

Bt., Kkt. végelszámolása

Az egyszerűsített végelszámolás legfontosabb szabályai, az eljárási határidők és feladatok. 

Végelszámoló feladata

Milyen jogai és kötelezettségei vannak a végelszámolónak az eljárás során?!


Végelszámoló feladata

A végelszámoló cégjogi és adójogi feladatai!

A legfőbb szervnek meg kell választani a végelszámolót, aki lehet a társaság korábbi vezető tisztségviselője, de megválasztható bármely természetes személy akinél a Gt. 23. §-ban előírt kizáró okok nem állnak fenn, illetve jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság is.
A végelszámoló e tisztség elfogadásával önálló képviseleti joggal felruházott vezető tisztségviselőnek minősül.
A legfőbb szervnek dönteni kell arról, hogy a végelszámolót megilleti-e díjazás vagy ingyenesen látja el a feladatot.

A végelszámoló feladata, hogy a végelszámolás bejegyzése érdekében jogi képviselő közreműködésével a cég székhelye szerint illetékes cégbíróságon, 15 napon belül változásbejegyzési kérelmet nyújtson be és erről az adóhatóságot is értesítse

A végelszámoló feladata a Cégközlönyben való megjelenéstől számított 15 napon belül értesíteni a Ctv.102. § (3) bekezdésben felsorolt szerveket (földhivatal, vámhatóság, nyugdíjpénztár, környezetvédelmi felügyelőség, bankszámlát vezető pénzintézet stb...)

A végelszámoló működéséhez szükséges feltételeket a korábbi vezető tisztségviselőnek kell biztosítania. A vezető tisztségviselő feladata a végelszámolás kezdő időpontját követő 45 napon belül tevékenységet lezáró mérleget készíteni, számviteli, adóügyi és egyéb jogszabályban előírt feladatokat elvégezni.
Az okiratokat a társaság iratanyagával együtt legkésőbb a 45. napon a végelszámolónak köteles átadni.

A végelszámoló feladata a társasági vagyon helyzetének felmérése, követeléseknek behajtása, a tartozások kiegyenlítése, a vagyontárgyak értékesítése, a számviteli törvény szerinti beszámolók, valamint az adóbevallások elkészítése.
A végelszámolás számviteli feladatait a 72/2006. (IV.3.) Korm. r. határozza meg.

A hitelezői igények bejelentéséről 15 napon belül a végelszámolónak jegyzéket kell készíteni, amelyen meg kell jelölni az elismert és a vitatott követeléseket.

 

Tegye fel kérdését! A Dr. Székely Ügyvédi Iroda válaszol!


A jegyzéket 15 napon belül a cégbírósághoz az iratokhoz való elhelyezés végett be kell nyújtani és ezzel egyidejűleg a vitatott hitelezői igényekről a hitelezőket értesíteni kell.

A végelszámolónak a korábbi tisztségviselő által készített tevékenységet lezáró mérleg adataiból végelszámolási nyitómérleget kell készítenie.


Ha a cég vagyona nem elég a hitelezők követelésének kielégítésére a tagok vagy a hiányzó összeget 30 napon belül a cég rendelkezésére bocsátják, vagy  ennek hiányában a végelszámoló köteles a felszámolási eljárás lefolytatására irányuló kérelmet benyújtani a bírósághoz, a legfőbb szerv egyidejű értesítése mellett.

A végelszámoló jogosult a társaság által kötött szerződések azonnali hatályú felmondására.

A végelszámolási záróbevallást a végelszámolónak a végelszámolást lezáró beszámoló elkészítésétől számított 45 napon belül kell az adóhatósághoz benyújtani.

A végelszámoló évente köteles tájékoztatót készíteni a legfőbb szerv és a cégbíróság részére, amelyben ki kell térnie a végelszámolás várható befejezésének időpontjára is.

A végelszámolás befejezésekor a végelszámoló a legfőbb szerv elé terjeszti jóváhagyás végett az adóbevallást, számviteli beszámolót, vagyonfelosztást, zárójelentést. Gt. 111. §
 
A cég törlése iránti kérelmet a végelszámoló jogi képviselő útján köteles a cégbírósághoz benyújtani.
A kérelemhez a Ctv. 2. számú melléklet IV. pont alatt feltüntetett iratokat kell mellékelni.

  • a legfőbb szervnek a végelszámolás befejezésével kapcsolatos határozatait,
  • az elfogadott zárójelentést, az utolsó üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolót, a vagyonfelosztási határozatot,
  • a végelszámoló nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a cég a tartozásait kiegyenlítette,
  • az állami adóhatóság és vámhatóság nyilatkozatát arról, hogy a cégnek adótartozása nincs, és adóhatósági eljárás nincs folyamatban

 

Személyes konzultációért kattintson ide!

Megjelenések

Kapcsolat

CÉGMANAGER KFT.

Iroda: 1036 Budapest, Evező utca 6.
Telefon/ fax: +36 1 201 5397
Mobil: +36 20 806 1606
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Jog-Blog